Защо да изберете SugarCRM?

  • Функционалност: SugarCRM предоставя възможност да управлявате взаимоотношенията с вашите клиенти през всички фази на бизнес отношенията ви с тях: маркетинг, продажби и последващо обслужване.
  • Гъвкавост: Продуктът се адаптира според вашите специфични изисквания, като предоставя интуитивен и лесен за възприемане интерфейс за работа.
  • Мобилност: Потребителите получават достъп до необходимата им информация от всяко място през настолния си компютър, таблет или телефон.
  • Анализ на данните: Вградените в SugarCRM справки и графично представяне на информацията ви позволяват да опознаете по-добре вашите клиенти и да взимате правилните управленски решения.
Създаване на лоялни клиенти чрез SugarCRM

Създаване на лоялни клиенти чрез SugarCRM

Информацията съхранявана на едно място и поддържането на постоянна връзка с вашите клиенти ще ви позволи по-добре да идентифицирате и разберете техните нужди. Можете да се възползвате от възможностите на SugarCRM за управление на запитвания и проблеми, повдигнати от клиентите. Интеграцията с електронна поща и документи допълнително повишават ефективността за решаване на всеки повдигнат казус.

SugarCRM като маркетингова платформа

SugarCRM като маркетингова платформа

Чрез SugarCRM можете да управлявате маркетингови кампании през различни комуникационни канали. Получавате статистика за резултатите и можете да разберете кои послания са ефективни, къде са допуснатите грешки и пропуснатите ползи. Това превръща SugarCRM в пълноценен инструмент при реализацията на вашата маркетингова стратегия.

Управление на продажбите чрез SugarCRM

Управление на продажбите чрез SugarCRM

Подобрете представянето на търговските представители като им предоставите история на търговските взаимоотношения с всеки от вашите клиенти. Ефективното управление на търговските възможности през Sugar CRM позволява усилията да бъдат насочени към приоритетните сделки, а системата за прогнозиране и следене изпълнението на заложените квоти гарантира, че мениджърите ще имат време да реагират във всяка ситуация.

Повече за решението на Бизлинк

Защо да изберете Бизлинк

Бизлинк е партньор на SugarCRM от 2008 година и има 10 /десет/ години опит в изпълнението на комплексни CRM проекти. Специалисти на фирмата са сертифицирани от SugarCRM Inc. в областите на бизнес анализа, администрирането на SugarCRM и разработката на допълнителна функционалност.

Ние вярваме, че технологията може и трябва да служи на бизнеса. Нашият подход да се постигне това е чрез предоставяне на оптимални решения, съобразени със специфичните изисквания, фирмена култура и бизнес практики на всеки конкретен клиент.