Общи условия

Домейнът bizlink-solutions.eu и неговото съдържание принадлежат на БИЗЛИНК ООД. Цитираните търговски марки в текстовете са притежание на съответните им собственици.

Фирма БИЗЛИНК не носи отговорност за вреди – директни или индиректни, материални или нематериални, възникнали в резултат на ползването, интерпретирането или възпроизвеждането на информацията от Интернет домейна bizlink-solutions.eu.